Τα Πολυκαταστήματα παιχνιδιών Toys-shop.gr τιμούν τη Θεσσαλονίκη με μία απεικόνιση του κέντρου της πόλης με τουβλάκια.

26-1-2017 (Going out)

Θαυμάστε το έργο από κοντά στο Toys-shop Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην τομή των οδών Αριστοτέλους 10 και Β. Ηρακλείου,  μπορείτε να βρείτε μια μικρογραφία της πόλης της Θεσσαλονίκης αποτελούμενη από στοιχεία Lego.

Το έργο, δημιουργία του αρχιτέκτονα Ιωάννη Περισοράτη κατά παραγγελία του ίδιου του καταστήματος, αναπτύσσεται κατά μήκος του ισόγειου χώρου σε διαστάσεις 2 επί 6 μέτρων και αποτελεί ένα στοιχείο υποδοχής εκφράζοντας τη δημιουργική φύση του παιχνιδιού.

Η περιοριστική μορφολογία των δομικών του στοιχείων αποτελεί τον σχεδιαστικό γνώμονα του έργου, ο οποίος ορίζει έναν αλγόριθμο υποδιαίρεσης (subdivision algorithm) του πολεοδομικού σχεδίου και οδηγεί σε μια αφαιρετική απόδοση αυτού, διατηρώντας τον διαγραμματικό του χαρακτήρα. Η κατασκευή αποτελείται από 35.000 τουβλάκια, για την εφαρμογή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές προβολικής χαρτογράφησης (projection mapping) και πάνω από 100 ώρες συναρμολόγησης.

Η απεικόνιση της πόλης, σε κλίμακα 1:625, εκτείνεται από το λιμάνι ως το Ιπποκράτειο νοσοκομείο και από την λεωφόρο Νίκης έως την Αγίου Δημητρίου. Η αυστηρή πολεοδομική διάταξη αυτού του τμήματος της πόλης, η οποία χαρακτηρίζεται από τις κάθετες και διαγώνιες οδούς, υπογραμμίζεται από ένα σύστημα γραμμικού φωτισμού το οποίο λειτουργεί ως ένα ενοποιητικό στοιχείο μεταξύ δομημένου και ελεύθερου χώρου.


<< επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα  Share on Facebook