Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Πολιτισμός
21.11.2019 | 15:07

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση : Αναγνωρισμένη φοίτηση προσαρμοσμένη σε επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να προσφέρει πρόσβαση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, οι οποίοι μέχρι τώρα, λόγω γεωγραφικών, επαγγελματικών, οικογενειακών ή άλλων περιορισμών, δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δια ζώσης κάποιο πρόγραμμα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιούργησε την Μονάδα Eξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Ανταποκρινόμενη στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί πλέον μια σοβαρή εναλλακτική επιλογή για επαγγελματίες ανά τον κόσμο οι οποίοι αναζητούν να ενισχύσουν τις προοπτικές ανέλιξης τους, ειδικά όταν δεν μπορούν να σπουδάσουν ακολουθώντας τον συμβατικό τρόπο μάθησης.  Οι νέες τεχνολογίες και εφαρμογές όπως οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι διαδικτυακές εργαλειοθήκες δίνουν πλέον μια ολοκληρωμένη διάσταση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιτρέπουν στον επαγγελματία να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησης του κάνοντας αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου του.

Η συγκεκριμένη μέθοδος παραμένει απλή και είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε φοιτητή και επαγγελματία, αναφέρει η Διευθύντρια της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, τονίζοντας ότι το ενδιαφέρον για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση αυξάνεται στον Ευρωπαϊκό χώρο κάθε χρόνο επειδή η μεθοδολογία της αποτελεί εναλλακτική επιλογή για όλους όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τις σπουδές με τις επαγγελματικές και τις προσωπικές τους υποχρεώσεις.

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου  προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως προγράμματα σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε ποικίλα επιστημονικά πεδία. Το παιδαγωγικό μοντέλο είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη του φοιτητή στην πορεία του προς τη μάθηση.

Η ποιοτική εκπαίδευση και η καινοτομία υψηλής τεχνολογίας με τις οποίες έχει ταυτιστεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στους φοιτητές, παρέχοντας τους τα κατάλληλα εφόδια για ενίσχυση της καριέρας τους.


Προγράμματα Σπουδών Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακά

Πτυχία

 

 Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής για το Εαρινό Τετράμηνο 2020. Ημερομηνία έναρξης σπουδών 10 Φεβρουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών και τα προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.euc.ac.cy ή επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο [email protected] ή στο τηλέφωνο 00357-22-713000.
Φωτογραφίες Φωτογραφίες