Νέα Στρατηγική Συνεργασία της Revma Plus, Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη της Zeniθ, με το IEK ΠΑΣΤΕΡ!


SKG
9.9.2020 | 18:04

Νέα Στρατηγική Συνεργασία της Revma Plus, Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη της Zeniθ, με το IEK ΠΑΣΤΕΡ!

Δίνουμε την Ενέργεια μας... στην Εκπαίδευση!

Η Revma Plus, Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης της Zeniθ, φροντίζοντας πάντα τις ανάγκες των πελατών και των συνεργατών της, και διακρινόμενη για το πνεύμα συνέργειας που τη χαρακτηρίζει, προχωρά στη σύναψη μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας με το μεγαλύτερο φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, το ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ.

Μέσα από αυτή τη συνέργεια, η Revma Plus στοχεύει στην παροχή επιπρόσθετων οφελών προς τους πελάτες της, καθώς τους δίνετε πλέον η δυνατότητα διεκδίκησης εκπαιδευτικών υποτροφιών σε όλους τους τομείς του ΙΕΚ. Επίσης, μέσω της βοήθειας του Εκπαιδευτικού Όμιλου ΠΑΣΤΕΡ, προγραμματίζεται η δημιουργία Προγράμματος Εξειδίκευσης Ενεργειακών Συμβούλων ώστε να δοθεί η δυνατότητα πιστοποίησης της κατάρτισης των συνεργατών της, αλλά και ανθρώπων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πολλά υποσχόμενο κλάδο της ενέργειας στο μέλλον.

Το ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, διανύοντας ακόμη μία δημιουργική χρονιά στο χώρο της εκπαίδευσης, συνεχίζει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των συνεργασιών του, στοχεύοντας πάντα στην προαγωγή του εκπαιδευτικού, κοινωνικού και ερευνητικού του έργου. Η σύναψη της παρούσας συνεργασίας προσβλέπει πρωτίστως στη βελτίωση της κατάρτισης και απασχόλησης του τομέα Οικονομίας & Διοίκησης, μέσω της υποστήριξης της πρακτικής άσκησης των αποφοίτων του τομέα σε δομές της Revma Plus.

Επιπρόσθετα, βάσει του Συμφώνου Συνεργασίας που υπεγράφη από τον κ. Κοσμαδάκη Κυριάκο, Διευθυντή του τμήματος Πωλήσεων, Marketing & HR της Revma Plus, και τον κ. Κυριαζίδη Στέφανο, Διευθυντή Marketing του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΠΑΣΤΕΡ, η σύμπραξη αυτή στοχεύει και στην υλοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων και ημερίδων ενέργειας, για την ενημέρωση τόσο των φοιτητών και αποφοίτων του ΙΕΚ, όσο και των επαγγελματιών του κλάδου.

Πληροφορίες:

Revma Plus

Παπάφη 175, ΤΚ 54453, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 900 444 | [email protected]  | www.revmaplus.gr