Πάρκα Τσέπης (pocket parks)


SKG
2.7.2018 | 17:02

Πάρκα Τσέπης (pocket parks)

Μία νέα έννοια μπαίνει στη ζωή των πόλεων. Μόνο από τον τίτλο μπορείς να καταλάβεις πως πρόκειται για κάτι μικρό που μπορεί όμως να αποδειχθεί πολύ μεγάλο στοίχημα για τις πυκνοκατοικημένες πόλεις.
Τα Πάρκα Τσέπης είναι χώροι με πράσινο , μικρού μεγέθους, που συνήθως δημιουργούνται εκεί όπου υπάρχουν  «ξεχασμένα», τμήματα του αστικού ιστού και παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό. Οι μικρές γειτονιές τα αδιάφορα στενά, οι εγκαταλελειμμένεςπρασιές αλλάζουν όψη και αποκτούν ζωή. Έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν ασχεδίαστα τμήματα γης πυκνοδομημένων πόλεων, τα οποία δεν έχουν κάποια λειτουργική χρήση, σε ζωτικούς χώρους. Χωρίς να επιβαρύνουν τον αστικό ιστό, εντάσσονται διακριτικά στο συνεχές σύστημα δόμησης ενισχύοντας τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό των πόλεων προσφέροντας στους πολίτες την δυνατότητα απομόνωσης και χαλάρωσης από τους έντονους ρυθμούς της πόλης, χωρίς να χρειαστεί να απομακρυνθούν από αυτή. Επίσης, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή καθώς ανταποκρίνονται με μεγάλη ευστοχία στις ανάγκες των κατοίκων-χρηστών αφού μπορούν να σχεδιαστούν και να διαχειριστούν από τους ίδιους όντας προσαρμοσμένα στις πραγματικές, καθημερινές τους ανάγκες. Συμπερασματικά, στην προσπάθεια αναζωογόνησης του αστικού χώρου, τα Πάρκα Τσέπης εμπίπτουν στις αρχές τις συνεκτικής πόλης και λειτουργούν ως ”αστικές οάσεις” προάγοντας την περιβαλλοντική συνείδηση, το αίσθημα ευθύνης και συμμετοχής.