Παιχνίδι και μάθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής


Πολιτισμός
19.7.2019 | 09:13

Παιχνίδι και μάθηση εναλλακτικών τρόπων ζωής

Να ευαισθητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στην αειφόρο διαχείριση των πόρων και την προώθηση των εναλλακτικών τρόπων ζωής στοχεύει το πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, που υλοποιείται σε συνεργασία με την «Ανατολική» Α.Ε. στους δήμους Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών εργαζόμενων γονέων, κατά την περίοδο των θερινών διακοπών 2019.

Σε μια προσπάθεια εμπλουτισμού του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης με νέες δραστηριότητες  τα παιδιά που συμμετέχουν παρακολουθούν μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών, με αντικειμενικό στόχο την εξοικείωση και τη δημιουργία της σχετικής κουλτούρας, την εκπαίδευση σε εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας στην καθημερινότητα τους, ενθαρρύνοντας έτσι την ανάληψη δράσης για το περιβάλλον, την κλιματική δικαιοσύνη και την παγκόσμια συνεργασία. Οι δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένες  στο γνωστικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο κάθε ηλικίας  και οργανώνονται σε τρεις θεματικές: ορθή διαχείριση νερού, μείωση αποβλήτων τροφίμων και ορθή διαχείριση ενέργειας.

Το πρόγραμμα,  που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Change the Power-(Em) Power to change: Local Authorities towards the SDGw & ClimateJustice/EuropeAid» και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα EuropeAid «τρέχει» από την «Ανατολική» Α.Ε. έως τις 13 Αυγούστου 2019, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσει  πρωθύστερη εμπειρία και να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά.

THESSNEWS - ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ